GÉPKATALÓGUS
NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

TÁJÉKOZTATÓ

A mezőgazdasági gépek katalógusa (GÉPKATALÓGUS) az Irányító Hatóság hivatalos döntése értelmében 2014. november 15. hatállyal lezárásra került, emiatt a GÉPKATALÓGUS módosítására és frissítésére nincs lehetőség.

A GÉPKATALÓGUS-t érintő kérdésekről a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet rendelkezik.

NAIK MGI

GÉPKATALÓGUS

A gépkatalógus a gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely többek között tartalmazza a referenciaárakat is, ami az elszámolható kiadás legmagasabb összege. A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 29.§ (2) bekezdés előírásának megfelelve a gépkatalógus a Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: VM), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) és a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (továbbiakban: VM MGI) közreműködésével készült. Célja, hogy elősegítse az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, a megvalósult fejlesztések ellenőrzését, illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, a pályázatkészítők, a gépforgalmazók, és a kérelmet értékelők számára a gépek, gépegységek ára és technikai paraméterei vonatkozásában.
Ennek érdekében az adatbázis - abból a célból, hogy a támogatás mértékét a beszerzés helyétől, illetve módjától függetlenül, egységes gépárak (referencia ár) alapján lehessen meghatározni - tematikusan tartalmazza azon, mezőgazdasági és erdészeti termeléshez, valamint élelmiszer-feldolgozáshoz szükséges gépek, berendezések és eszközök felsorolását, jellemzőit, amely gépek beszerzése az EMVA keretében, jogszabály útján meghirdetett intézkedések vonatkozásában támogathatónak minősülhet.

A Vhr. 29.§ (5) bekezdése értelmében a gépkatalógusba csak az alábbi feltételeknek megfelelő gépek vehetők fel:
    - rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel,
    - besorolható a katalógusban szereplő gépcsoportok valamelyikébe.
A gépek megfelelőségét igazoló dokumentációk (típusbizonyítvány, típusengedély, munkavédelmi bizonyítvány, CE-jelre vonatkozó Megfelelősség Tanúsítvánnyal stb.) meglétéért a gyártók és forgalmazók felelősséggel tartoznak. A katalógusban szereplő gépek adatai és árai elsősorban a gyártóktól és importőröktől (kizárólagos képviselőktől) származnak, az azokkal kapcsolatos felelősség az adatszolgáltatókat terheli.

Bővebben olvashat erről a hasznos oldalak menüpontban.

A gépkatalógusban nem szerepelnek a következő gépek:
az egytengelyes kerti traktorok,
a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei,
a pázsit vagy sportpálya hengerek,
a pázsit, sportpálya, park nyírására szolgáló villamos hajtású fűkaszáló gépek,
a motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gépek,
a motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gépek,
az egyéb nem motoros fűkaszáló gépek,
a motor nélküli hordozható porozó, permetező készülékek,
valamint a kézi hajtású takarmány-előkészítő gépek.

A fentieken túl az alábbi, jellegük szerint nem kifejezetten a mezőgazdasági alaptevékenységhez és az elsődleges feldolgozáshoz szükséges gépek és berendezések sem szerepelnek a katalógusban:
a gép-komponensek és - részegységek,
a tehergépkocsik,
egyes kültéri targoncák,
a nagyteljesítményű meliorációs gépek,
a közúti tehergépkocsik pótkocsijai,
az ipari célú gépek és berendezések,
a kézi szerszámok, stb.,

A gépkatalógus kódlistát letöltheti az aktuális frissítések menüpont alatt.

A mezőgazdasági termelésben használatos, és támogatott gépek hat főcsoportba kerültek besorolásra:

1) Erőgépek a saját motorral rendelkező mobil energetikai eszközök,
2) Erőgépek munkagépei az erőgépekkel üzemeltetett (vontatott, függesztett, féligfüggesztett vagy rászerelt) gépek,
3) Növénytermesztés és mezőgazdasági melléktevékenység stabil gépei
4) Állattartás stabil üzemi gépei
5) Majori gépek
6) Egyes kiemelt termelési feladatok speciális gépei, berendezései (Ez utóbbiak között az erdőgazdálkodás, a megújuló energia előállítás, és egyes élelmiszeripari tevékenységek speciális gépei-berendezései szerepelnek.)

A gépkatalógus tartalmaz egy 7. gépfőcsoportot is, amelyben a vidékfejlesztési intézkedések során támogatott gépjárművek kerültek besorolásra.

A fenti besorolás alapján a traktorral vontatott takarmány-kiosztó kocsik, mint erőgépek munkagépei a 2. gépcsoportnál találhatók és nem az állattartásnál (4 gépfőcsoport), a takarmányozás gépei között.

Az élelmiszeripari termelésben használatos, és támogatott gépek 23 csoportba kerültek besorolásra:

10. Gabonaipari feldolgozás gépei, technológiái
11. Tejfeldolgozás és tejtermékgyártás gépei, technológiái
12. Zöldség és gyümölcsfeldolgozás gépei és technológiai berendezései
13. Növényi olaj előállító gépek, berendezések
14. Húsfeldolgozás, húsipari termék előállítás gépei, technológiái
15. Tartósított félkész- és készétel gyártás technológiai berendezései, gépei
16. Fűszerkeverék- és ételízesítő gyártás gépei, technológiái
17. Bor- és pezsgő készítés gépei, technológiái
18. Pálinkagyártás gépei
19. Ipari keveréktakarmány gyártás gépei, technológiai berendezései
20. Általános rendeltetésű élelmiszeripari gépek, berendezések
21. Laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, vizsgáló mérőműszerek
22. Folyamatvezérlő, számítástechnika és informatikai eszközök
23. Élelmiszeripari, környezetvédelmi technológiák gépei, berendezései
24. Vágópontok
25. Mobil vágóhidak
32. Szállítóberendezések
33. Tisztító, osztályozó, szárító, feldolgozó, csomagoló gépek
39. Egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari gépek
41. Egyéb tejfeldolgozás gépei
51. Szivattyúk, mérlegek, tisztítógépek, mosóberendezések, kazánok
59. Műszerek, laboratóriumi berendezések
62. Energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései